Členové

ARCH consulting, s.r.o., Praha

ARCH consulting logo
Mladá, dynamická, firma poskytující komplexní službu v oblasti snížení nákladů nejen pro komerční sektor, ale také pro sektor veřejných financí. Nabízí svou pomoc při analýze a vyhodnocení dané služby v aktuálním čase. Ukázání a stanovení cesty k dosažení finanční úspory. ARCH consulting vždy volí individuální přístup ke každému segmentu služeb, ale hlavně ke každé firmě podle jejích specifických potřeb i možností rozvoje. www.aukcejinak.cz

Asociace pro veřejné zakázky, o. s., Praha

Asociace pro veřejné zakázky logo
Partnerská asociace se zaměřením na oblast veřejných zakázek.

CxO services s.r.o., Praha

Nákupní procesy, elektronické nakupování, lektorská a poradenská činnost.

Hein Consulting, s.r.o., Praha

Hein Consulting logo
Poskytování poradenství a pořádání vzdělávacích kurzů v oblasti řízení společností. www.hein-consulting.com/cs/

IBR Consulting, s. r. o., Praha

IBR Consulting logo
Vyvíjíme softwarové nástroje, které jsou určeny pro přípravu a realizaci stavebních projektů. Najdete nás v Praze, Liberci a Bratislavě. Pro více infomací nás neváhejte kontaktovat. www.ibrconsulting.cz

Ing. Antonín Polický

Obchodní manažer, člen kolegia ministryně MMR pro ZVZ. Mnoholetá zkušenost s kompletní organizací výběrových řízení a veřejných zakázek (od malého rozsahu po nadlimitní na části) včetně speciálních, s rozsáhlými zkouškami a těch, kde jsou vysoké nároky na kvalitu nakupované komodity. www.policky.cz

Ing. Karel Otýs

Lektor firemního nákupu, poradce. Jedenáctileté zkušenosti z vrcholné manažerské pozice v nákupu se zaměřením na nákupní procesy, jejich optimalizaci a na strategii nákupu. Nadšený propagátor elektronických nástrojů pro výběrová řízení. FSA 2011 - kategorie MASTER - 1. místo. www.otys-consulting.cz

Ing. Ondřej Štrup

Poradce a lektor zvláště v oblasti Facility managementu, odborník na technologická řešení. Hein Consulting působí v telekomunikačních, procesních, výrobních, zdravotnických, vzdělávacích a realitních sektorech. Portfolio Hein Consulting pokrývá oblasti obchodní a IT strategie, provozního managementu a služeb IT implementací.

Město Bruntál

Ocenění za elektronizaci veřejných zakázek: Město Bruntál je důkazem toho, že vybírat dodavatele a zhotovitele veřejných zakázek zcela transparentním způsobem, šetřícím prostředky a vylučujícím korupci, není nemožné. Za zavedení systému elektronických aukcí je odměnou nejen značná úspora peněz z rozpočtu města, ale také prestižní ocenění, které město získalo. www.mubruntal.cz

Město Cheb

Město Cheb je vítězem ceny Fair Sourcing Awards 2011. www.cheb.cz

Město Tábor

Město Tábor logo
Město Tábor je proslulé nejen svou bohatou historií v českých dějinách, ale zároveň umí držet krok s dobou a patří k těm, kde nakládání s veřejnými penězi není vedení města lhostejné. "Investujte a podnikejte v dynamickém, prosperujícím a turisticky atraktivním městě na jihu Čech." Město Tábor je druhým největším jihočeským městem s více než 35 tisíci obyvateli a je významným dopravním, hospodářským a kulturním centrem regionu. Romantická táborská krajina rozprostírající se v povodí poklidné řeky Lužnice patří díky velkému množství historických památek a svým přírodním krásám k nejnavštěvovanějším místům v České republice. www.taborcz.eu

Miloslav Kaplan

Miloslav Kaplan
Marketingový specialista, konzultant, vedoucí projektu PROEBIZ. Spoluautor knih Firemní nákup a e-aukce a Jak levněji a lépe nakupovat. E-bizové zkušenosti prezentuje na odborných konferencích v Česku, na Slovensku a v Polsku. V devadesátých letech založil firmu NAR, která se specializovala na implementaci marketingových procesů do průmyslových podniků. Na konci devadesátých let firma začíná vyvíjet a následně prosazovat v praxi e-bizové technologie ke zvyšování efektivity manažerských rozhodnutí v prostředí nákupního marketingu institucí a firem. V současnosti je NAR největším poskytovatelem nákupních e-bizových technologií a know how v Česku a na Slovensku. www.proebiz.com

NAR marketing, s. r. o., Ostrava

NAR marketing, s. r. o., Ostrava logo
Společnost NAR marketing se specializuje na realizace on-line elektronických výběrových řízení v oblasti institucí a firem, ve kterých upravuje možnosti nákupu a výběrových řízení Zákon o zadávání veřejných zakázek. Jedná se především o zdravotnická a školská zařízení, instituce financovaná z veřejných rozpočtů, firmy s účastí státu, krajů nebo obcí. www.nar.cz

OTIDEA, a. s., Praha

OTIDEA, a. s., Praha logo
Poradenská společnost, která se zaměřuje na administraci a poradenství v oblasti veřejných zakázek, koncesí a evropských fondů. V oboru působí již mnoho let a za tu dobu zorganizovali veřejné zakázky v objemu několika miliard korun. Zadavatelům i uchazečům, poskytuje komplexní služby s cílem zajistit co nejhladší průběh veřejné zakázky. Kromě toho organizuje také různé typy otevřených i uzavřených vzdělávacích akcí pro nováčky i experty. www.otidea.cz

re-medical, s. r. o., Praha

re-medical, s. r. o., Praha logo
Společnost působící v oblasti veřejných zakázek a úhrad z veřejného zdravotního pojištění se zaměřením na léčiva a zdravotnické prostředky. V případě veřejných zakázek zajišťuje komplexní služby pro zadavatele i uchazeče nejen ze sféry zdravotnictví, a to především metodické vedení, přípravu podkladů a potřebné dokumentace pro veřejné zakázky včetně poradenství v otázkách elektronických aukcí. V oblasti úhrad z veřejného zdravotního pojištění poskytuje poradenství, konzultace a zastupování pro všechny oblasti zdravotního pojištění vyplývající ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a souvisejících předpisů. Služby poskytuje obvykle formou písemných stanovisek, osobních i telefonických konzultací, školení a odborných seminářů. www.remedical.cz

Sdružení místních samospráv ČR, z. s. p. o., Zlín

Sdružení místních samospráv ČR, z. s. p. o., Zlínlogo
Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.
Back to Top